Perolehan dana

Perolehan dana

No. Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana Jumlah Rupiah
TS-2 TS-1 TS
1 Mahasiswa Lain-lain: ... 5.805.022.720,00 6.207.773.184,00 7.490.241.536,00 19.503.037.440,00
2 Mahasiswa Sumbangan lainnya 34.521.903.104,00 32.622.774.272,00 32.962.805.760,00 100.107.483.136,00
3 Mahasiswa SPP 251.093.991.424,00 273.389.993.984,00 282.975.928.320,00 807.459.913.728,00
4 Mahasiswa Lain-lain: ... 5.805.022.720,00 6.207.773.184,00 7.490.241.536,00 19.503.037.440,00
5 Mahasiswa Sumbangan lainnya 34.521.903.104,00 32.622.774.272,00 32.962.805.760,00 100.107.483.136,00
6 Mahasiswa SPP 251.093.991.424,00 273.389.993.984,00 282.975.928.320,00 807.459.913.728,00
7 Mahasiswa Lain-lain: ... 5.805.022.720,00 6.207.773.184,00 7.490.241.536,00 19.503.037.440,00
8 Mahasiswa Sumbangan lainnya 34.521.903.104,00 32.622.774.272,00 32.962.805.760,00 100.107.483.136,00
9 Mahasiswa SPP 251.093.991.424,00 273.389.993.984,00 282.975.928.320,00 807.459.913.728,00
Jumlah 874.262.751.744,00 936.661.624.320,00 970.286.926.848,00 2.781.211.302.912,00
1 Kementrian / Yayasan Lain-lain: ... 11.195.356.160,00 65.801.187.328,00 76.287.164.416,00 153.283.707.904,00
2 Kementrian / Yayasan Hibah PkM 1.456.499.968,00 1.630.499.968,00 2.524.600.064,00 5.611.600.000,00
3 Kementrian / Yayasan Hibah penelitian 10.566.946.816,00 12.947.220.480,00 28.304.611.328,00 51.818.778.624,00
4 Kementrian / Yayasan Anggaran operasional 66.925.461.504,00 65.899.462.656,00 71.926.300.672,00 204.751.224.832,00
5 Kementrian / Yayasan Anggaran rutin 171.109.531.648,00 165.326.815.232,00 165.326.815.232,00 501.763.162.112,00
6 Kementrian / Yayasan Lain-lain: ... 11.195.356.160,00 65.801.187.328,00 76.287.164.416,00 153.283.707.904,00
7 Kementrian / Yayasan Hibah PkM 1.456.499.968,00 1.630.499.968,00 2.524.600.064,00 5.611.600.000,00
8 Kementrian / Yayasan Hibah penelitian 10.566.946.816,00 12.947.220.480,00 28.304.611.328,00 51.818.778.624,00
9 Kementrian / Yayasan Anggaran operasional 66.925.461.504,00 65.899.462.656,00 71.926.300.672,00 204.751.224.832,00
10 Kementrian / Yayasan Anggaran rutin 171.109.531.648,00 165.326.815.232,00 165.326.815.232,00 501.763.162.112,00
11 Kementrian / Yayasan Lain-lain: ... 11.195.356.160,00 65.801.187.328,00 76.287.164.416,00 153.283.707.904,00
12 Kementrian / Yayasan Hibah PkM 1.456.499.968,00 1.630.499.968,00 2.524.600.064,00 5.611.600.000,00
13 Kementrian / Yayasan Hibah penelitian 10.566.946.816,00 12.947.220.480,00 28.304.611.328,00 51.818.778.624,00
14 Kementrian / Yayasan Anggaran operasional 66.925.461.504,00 65.899.462.656,00 71.926.300.672,00 204.751.224.832,00
15 Kementrian / Yayasan Anggaran rutin 171.109.531.648,00 165.326.815.232,00 165.326.815.232,00 501.763.162.112,00
Jumlah 783.761.388.288,00 934.815.556.992,00 1.033.108.475.136,00 2.751.685.420.416,00
1 PT. Sendiri Lain-lain: ... 10.788.853.760,00 10.911.268.864,00 13.588.285.440,00 35.288.408.064,00
2 PT. Sendiri Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta) 19.019.380.736,00 18.518.228.992,00 27.856.480.256,00 65.394.089.984,00
3 PT. Sendiri Produk institusi 5.898.821.120,00 4.739.086.336,00 17.081.765.888,00 27.719.673.344,00
4 PT. Sendiri Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PT. Sendiri Lain-lain: ... 10.788.853.760,00 10.911.268.864,00 13.588.285.440,00 35.288.408.064,00
6 PT. Sendiri Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta) 19.019.380.736,00 18.518.228.992,00 27.856.480.256,00 65.394.089.984,00
7 PT. Sendiri Produk institusi 5.898.821.120,00 4.739.086.336,00 17.081.765.888,00 27.719.673.344,00
8 PT. Sendiri Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 0,00 0,00 0,00 0,00
9 PT. Sendiri Lain-lain: ... 10.788.853.760,00 10.911.268.864,00 13.588.285.440,00 35.288.408.064,00
10 PT. Sendiri Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta) 19.019.380.736,00 18.518.228.992,00 27.856.480.256,00 65.394.089.984,00
11 PT. Sendiri Produk institusi 5.898.821.120,00 4.739.086.336,00 17.081.765.888,00 27.719.673.344,00
12 PT. Sendiri Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 107.121.166.848,00 102.505.752.576,00 175.579.594.752,00 385.206.514.176,00
1 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Lain-lain: ... 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Dana lestari dan filantropis 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Hibah 0,00 15.144.412.160,00 72.246.812.672,00 87.391.224.832,00
4 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Lain-lain: ... 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Dana lestari dan filantropis 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Hibah 0,00 15.144.412.160,00 72.246.812.672,00 87.391.224.832,00
7 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Lain-lain: ... 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Dana lestari dan filantropis 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Sumber Lain (dalam dan luar negeri) Hibah 0,00 15.144.412.160,00 72.246.812.672,00 87.391.224.832,00
Jumlah 0,00 45.433.236.480,00 216.740.438.016,00 262.173.674.496,00
1 Dana Penelitian dan PkM Dana PkM 3.860.999.936,00 2.030.000.000,00 1.560.000.000,00 7.450.999.936,00
2 Dana Penelitian dan PkM Dana penelitian 12.568.000.512,00 10.705.999.872,00 6.768.999.936,00 30.043.000.320,00
3 Dana Penelitian dan PkM Dana PkM 3.860.999.936,00 2.030.000.000,00 1.560.000.000,00 7.450.999.936,00
4 Dana Penelitian dan PkM Dana penelitian 12.568.000.512,00 10.705.999.872,00 6.768.999.936,00 30.043.000.320,00
5 Dana Penelitian dan PkM Dana PkM 3.860.999.936,00 2.030.000.000,00 1.560.000.000,00 7.450.999.936,00
6 Dana Penelitian dan PkM Dana penelitian 12.568.000.512,00 10.705.999.872,00 6.768.999.936,00 30.043.000.320,00
Jumlah 49.287.001.344,00 38.207.999.616,00 24.986.999.808,00 112.482.000.768,00
Jumlah total 1,814,432,308,224 1,995,225,297,408 2,420,702,434,560 2.781.211.302.912,00
Loading...
Loading...